top of page

Department Of Marathi 

॥ मराठी विभाग ॥

                  श्री. व्ही. एस. नाईक कला ,वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालयात इ.स. सन १९७८ पासून मराठी विभाग कार्यरत आहे. प्रथम वर्ष कला ,द्वितीय वर्ष कला ,तृतीय वर्ष कला या वर्गांना सामान्य स्तरावर मराठी विषयाचे अध्यापन केले जाते. तसेच प्रथम वर्ष वाणिज्य वर्गासाठी ही मराठी विषयाचे अध्यापन केले जाते. विज्ञान शाखा महाविद्यालयात 1990 पासून सुरु झाली. द्वितीय वर्ष विज्ञान वर्गाला मराठी विषयाच्या अध्यापन केले जाते. महाविद्यालयाच्या स्थापनेपासून प्राध्यापिका सौ. व्ही. आर. चौधरी यांनी मराठी विषयाच्या अध्यापन केले. शैक्षणिक वर्ष 2009 पासून महाविद्यालयात प्राध्यापक 

डॉ.जी.आर.ढेंबरे हे कार्यरत आहेत. शैक्षणिक वर्ष 2022 - 23 पासून महाविद्यालयात मराठी विषयाचे विशेष स्तरावर अध्यापन सुरू झाले. याच वर्षात मराठी पदवीत्तर विभागाचे अध्यापन महाविद्यालयाने सुरू केले. मराठी विभागाच्या वतीने मराठी वाङ्मय मंडळाची स्थापना करण्यात येते. वाङ्मय मंडळाच्या मार्फत महाविद्यालयात वेगवेगळ्या उपक्रमांच्या आयोजन करण्यात येते. निबंध स्पर्धा ,वकृत्व स्पर्धा ,वादविवाद, काव्यवाचन ,सामान्य ज्ञान स्पर्धा यासारख्या विविध स्पर्धांचे आयोजन मराठी विभागातर्फे करण्यात येते. मराठी वाङ् मय मंडळाच्या वतीने अक्षर भित्तिपत्रकाचे प्रकाशन करण्यात येते.

Marathi logo.jpg
bottom of page